"Thất nghiệp 101"

Tom Ford: - Ngài có hạnh phúc không? Karl Lagerfeld: - Anh bạn ơi, tôi đâu có tham vọng như vậy.

Văn phòng than thở

19/10/2022

Văn phòng than thở

Mượn cớ một ngày mưa để xin một ngày nghỉ.

Anh ơi mai em off!

07/10/2021

Anh ơi mai em off!

Vào một ngày đẹp trời, mắt bạn mơ hồ nhìn vào màn hình, chiếc lưng cong mỏi đang biểu tình với thời khoá biểu 6 giờ/ngày báo hiệu "Căn bệnh bàn giấy" đang đến gần. Đã đến lúc bạn nên dành cho mình một ngày nghỉ đúng nghĩa.

Ngập ngừng "Dùng gì tạo portfolio?" - ậm ừ thì GRIDIFY

19/03/2024

Ngập ngừng "Dùng gì tạo portfolio?" - ậm ừ thì GRIDIFY

Gridify.io là một trang web giúp bạn xây dựng portfolio cá nhân hoàn toàn miễn phí. Được chính lũ chúng tôi dựng lên sau khi thất bại quá nhiều trong việc làm một chiếc CV hoàn chỉnh.

Đăng ký để đọc được những bài viết mới nhất từ bahoastory

Download more icon variants from https://tabler-icons.io/i/mailbox