Buibam

Buibam

"Frankly, my dear, I don't give a damn."

Ngập ngừng "Dùng gì tạo portfolio?" - ậm ừ thì GRIDIFY

Nhật ký Ba Hoa19/03/2024

Ngập ngừng "Dùng gì tạo portfolio?" - ậm ừ thì GRIDIFY

Anh ơi mai em off!

Giờ sao?07/10/2021

Anh ơi mai em off!

Ở Đắk Pơ, đời không là mơ!

Nhật ký Ba Hoa06/10/2021

Ở Đắk Pơ, đời không là mơ!

Sửa xe không khó

Giờ sao?04/10/2021

Sửa xe không khó

Đi tàu hoả đến Bình Định

Giờ sao?03/10/2021

Đi tàu hoả đến Bình Định

Trễ chuyến bay, giờ sao?

Giờ sao?02/10/2021

Trễ chuyến bay, giờ sao?

Bị CSGT bắt trên đường? Đừng lo lắng!

Giờ sao?01/10/2021

Bị CSGT bắt trên đường? Đừng lo lắng!

"Thất nghiệp 101"

"Thất nghiệp 101"

Đăng ký để đọc được những bài viết mới nhất từ bahoastory

Download more icon variants from https://tabler-icons.io/i/mailbox